Generalforsamling 29. april 2015 kl. 19.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d.29 April 2015, kl. 19.00, som afholdes på Ejby Skole (i Geografi lokalet) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab for 2014. 4. Indkomne forslag fra medlemmerne (Eventuelle forslag skal sendes som email: mail@ejby-bylaug.dk SENEST 14 dage før generalforsamlingen) 5.… Read More »