Generalforsamling 29. april 2015 kl. 19.00

By | 23. april 2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d.29 April 2015, kl. 19.00, som afholdes på Ejby Skole (i Geografi lokalet)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for 2014.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne (Eventuelle forslag skal sendes som email: mail@ejby-bylaug.dk SENEST 14 dage før generalforsamlingen)
5. Fremlæggelse af budget for 2015 og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Til generalforsamlingen vil der være et let traktement og drikkevarer i form af en øl eller sodavand og kaffe. Af hensyn til at dimensionere indkøb, så bedes man indikere sin deltagelse i denne del af arrangementet på email: mail@ejby-bylaug.dk

Til selve generalforsamlingen kræves naturligvis ikke tilmelding, der skal man bare møde op, man kan dog kun stemme, såfremt man ikke har kontingent-restance.